ויהי ביום ההוא
ארז מיכאלי ,26/12/2005

ארז מיכאלי לקה בסינדרום ירושלים ונתקף בקדחת מהסוג התנכי. זה מה שהוא כתב אחרי המשחק הגדול בין מכבי ת"א להפועל ירושלים. פרשנות מסוג אחר.

ויהי ביום ההוא ויַקם שמעון המזרחי משבט דן הוא ומשפחתו ועבדיו וגֵריו המּה אדוני הארץ ויעַל ירושלים: ויְצּאו לקראתם אנשי ירושלים משבט בנימין ובראשם שר צבאם ארז האדמוני לאמור כי לנו היתה ארץ זו: ויחר אפו של שמעון המזרחי וישלח את שר צבאו פנחס מזרע גרשון אל אנשי בנימין לאמור אדוני הארץ אנו ומקרבנו תצא בשורה ודבר מלך לישראל:

ויִקְהֲלוּ אנשי בנימין מאה ושמונים אלף בחור עושה מלחמה להלחם עם בני דן כי להם מלוכת הארץ: ויתקבצו בני ישראל ביום ההוא במורדות נחל הגיחון כי על מלכות הארץ המריבה: ויקם פנחס ויאמר חי נפשי כי ביום זה נלחם ישראל איש באחיו כלום לא נלחם עת קַמְּלָה השיבולת כתף אל כתף מול בני יוון: ולא אבוּ אנשי בנימין שמע תחינתו כי קצה נפשם באנשי דן אשר יִסְרו נפשם בשוטים ועקרבים מימי דוד ובית מלכותו ועד עמדם במימי הגיחון:

ויקומו בני בנימין אנשי ירושלים ויכו בשבט דן: ויפוצו אנשי דן לכל עבר כי גדולה היתה הפליאה ויוַעצו איש ברעהו איכה נוכל לאנשי בנימין: ויחזק כוחם של אנשי ירושלים ויעזרו בגֵרים אשר להם וכוחם רב ועצום ויעשו תכסיס וילחמו בבני דן בנשקם אשר להם כי היו בני דן אנשי מלחמה מנוסים וקלי רגליים והנה בני בנימין רודפים אחריהם בחמת זעם: ויראו אנשי דן כי כוחם לא עומד להם וישלחו את הגרים למערכה ויעזרו בהם כי אנשי מלחמה המה:

וילחמו נתן מארץ כוש וניקולא מבני פלשת אשר באו מעבר ים ויחלצו את בני דן מהצרה הגדולה אשר על ראשם: ויבואו אנשי בנימין אל אדונם ויאמרו כי לנו נלחמת והנה נתת המערכה בידי מאיר בעל הנס כי שר בצבאנו הוא והנה עת קשה לנו: וימאֵן ארז האדמוני כי בידי הגֵּרים ישועתו והמָּה חילצו אותו מידי צרה במלחמתו בבני ארם ובני צור:

ויסמוך ידיו בָּם כי גיבורי חיל המה ולא שעה לאנשי העיר: וישלח פנחס איש דן אל המערכה נער צנום ושמו ששון השרוני ויאמר לו כי בּךָ בטחתי חֲזַק וְנִתְחַזַק בּעַד עמנו: והנער ששון גיבור חיל ובקרבו חץ וקשת וירה אל אחיו בני בנימין ויורידם היגון שאולה כי טעם הנצחון טעמוּ והנה לשונם מרה כְּלַעַנָּה: וישלח פנחס את עבדיו ויעצרו את אנשי בנימין על סוסם וכליהם והמריבה היתה רבה כי מאבק אדירים התחולל בארץ: והנה בּשׂך הקרב ויָדַם של אנשי השפלה על העליונה ויִגְּפוּ אנשי בנימין ויבושו כי נפלה ירושלים ביום ההוא:

ויאמר שמעון ראש לשבט דן וידע ישראל ביום ההוא כי קם איש על רעהו ויקרא את המקום מָלְחַה כי קם מלח הארץ על אדוניה: וכל יתר מלחמות בני בנימין בבני דן כתובים על ספר דברי הימים למלכי ישראל:כתבות אחרונות באתר
Printארכיון טורים
חפשו את האשהגומרים הולכיםיכול להיות שזה נגמר ?סיכום שלישאותה הגברת בשינוי אדרת אדם בעקבות גורלושושלתיום ממוצעעידן התמימות "עסקונה" מפסידים אבל אופטימייםהפסידו לעצמםקלקלו את החגהגנה לא היתה פהפוליסת ביטוחדרוש: ניהול מקצועיעונת מבחןהגביע הקדוש© כל הזכויות שמורות
cker();